تبلیغات
نرم افزارهای آندروید و مطالب روز جامعه(فرهنگی،اموزشی،اجتماعی ) - پرخاشگری روانشناسی یازدهم
مثال توصیف
 پرخاشگری:عمل آگاهانه به منظور آسیب رساندن به خود و دیگران
تبیین :علت پرخاشگری چیست ؟ بر اساس رویکرد رفتاری تقویت عمل پرخاشگرانه ی کودک موجب تثبیت پرخاشگری در فرد می شود
بر اساس رویکرد زیست شناختی افزایش نوعی واسطه ی شیمیایی موجب پرخاشگری می شود
پیش بینی:بر اساس رویکرد رفتاری اگر اولین رفتار پرخاشگرایانه کودک تقویت شود در نهایت منجر به تثبیت پرخاشگری در او می شود
پیش بینی بر اساس رویکرد زیست شناختی افزایش یک نوع واسطه ی شیمیایی منجر به پرخاشگری خواهد شد
کنترل:بر اساس رویکرد رفتاری عدم توجه و تقویت پرخاشگری کودک
کنترل:بر اساس رویکرد زیست شناختی با وارد کردن دارو بلید میزان این واسطه ی شیمیایی را تنظیم کردطبقه بندی: آموزشی درسی، 

تاریخ : شنبه 6 آبان 1396 | 10:50 ب.ظ | نویسنده : اسلم پاهنک | نظرات


  • paper | خرید بک لینک فالو | خرید بک لینک دائمی
  • خرید تبلیغ متنی | sales Reports